Звіт керівника

 Звіт завідувача ДНЗ № 36                                   

Стан Віри Василівни          

                                                                                          Про роботу  дошкільного навчального закладу   загального розвитку  в 2016 – 2017 н.р.

Педагогічний колектив ДНЗ № 36  протягом  2016-2017 навчального року вдосконалював свою   роботу по реалізації завдань змістових ліній Базового компонента  дошкільної освіти,  спрямовував свої зусилля на виконання  листа інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від16.06.16 р. № 1-9/ 315 «Про організацію  роботи в дошкільних  навчальних  закладах у 2016/2017 навчальному році».

Згідно пріоритетних напрямків роботи, визначених планом  освітньо-виховної роботи дошкільного навчального закладу №36 на 2016-2017н.р., педагогічним колективом навчального закладу було продовжено роботу над модернізацією освітнього процесу, оновленням його згідно вимог часу. Цього навчального року педагоги працювали над реалізацією вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», а також програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Була продовжена робота над модернізацією та покращенням якості надання освітніх послуг; посилена робота щодо охорони, збереження та зміцнення здоров’я дітей, забезпечення своєчасного та повноцінного фізичного розвитку; раціональної організації розвиваючого середовища та максимальне використання його можливостей для всебічного розвитку дитини в цілому, та з метою формування здоров’язберігаючої компетенції дитини дошкільного віку, формування емоційно-ціннісної сфери дошкільника  через художньо-естетичну діяльність;

ІІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

(кадрове забезпечення)

Рух кадрів:

Прийнято за рік:    3 (Готра А.Ю., Дуб А., Пецка А.Я.,)

Звільнено за рік :  2(Павук І.Ю., Фатула Т.Ю.)

Прийнято молодих спеціалістів:   2

Звільнено молодих спеціалістів: __2_

Перебувають у відпустці по догляду за дитиною: 6

Відомості про педагогів

Усього педпрацівників-31

Фахова освіта:

Вища-22

Бакалавр  –

Мол. спец – 9

Заг.середня –

Кваліфікаційна  категорія

Спеціаліст –  5

ІІ категорія  – 6

І категорія  – 3

Вища –  7

Відповідає займаній – 5

Педагогічні звання:
Вихователь- методист – 6

Усього педпрацівників  –  32

Педагогічний стаж роботи

 • Молодий спеціаліст -3
 • До 5 років – 2
 • Від 5 до 10 років – 4
 • Від 10 до 15 – 1
 • Від 15 до 25 – 8
 • Від 25 до35 років – 7
 • Понад 35 років – 7

Атестація педагогічних кадрів

(кількість  у %) за навчальний рік

 • Всього проатестовано – 6,18%
 • Вища категорія/встан/підтверд. – 2,6%
 • І кат.встан./підтв. – 1,3%
 • ІІ кат/встан/підтв.- 1,3%
 • Спеціаліст встан/підтв. –
 • Педзвання- присв./ підтв. – 1,3%
 • Відповідає займан.пос.- 1,3%

Нагороджені за підготовку до 2016-2017 навчального року

Грамотою ДНЗ –

Групові колективи  ІІ молодшої № 1, ІІ молодшої № 2, середньої № 1, старшої № 2

Грамотою управління освіти – дитячий колектив ст.гр. « Сонечко» за участь у фестивалі « До-ре-мі-фа-соль-ка»

Працівники з нагоди ювілею Дня народження: Фатула Т.Ю., Фещенко Т.М., Дорош Л.О.

ІІІ.Методична робота

В 2016-2017 н.р. відповідно до річного плану роботи було проведено 4 педагогічні ради на теми:

1.Про підсумки роботи  педагогічного колективу за 2016-2017н.р. та  планування роботи на 2016/2017 навчальний рік.

 1. Здоров’язбережувальні підходи у роботі ДНЗ – вимога сучасності
 2. Формування емоційно-ціннісної , духовної сфери дошкільника засобами музичного виховання, художньо-естетичної діяльності
 3. Забезпечення готовності дітей 6-річного віку до школи як умова реалізації наступності між суміжними ланками освіти

З метою підвищення фахового рівня педагогів проведено семінар-практикум:« Розвиток дрібної моторики дитини – дошкільника – запорука успішного навчання у школі».  Педагоги Товтин Т.Ю., Рештей В.І. поділилися своїм досвідом з колегами на майстер-класах. присвячених виготовленню універсальних дидактичних ігор-посібників для сенсомоторного розвитку дітей.

Впродовж 2016-2017 навчального року в ДНЗ успішно пройшли атестацію 6 педпрацівників, 3 з них –  атестаційною комісією  ІІ рівня.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки пройшли курси підвищення кваліфікації  Нашкородова Т.В., Галабурка О.І.,                   Радєва М.Р., Бурчик Н.О.

Планово були проведені колективні перегляди організованих видів діяльності за змістовими лініями : пізнавальний розвиток – заняття з ознайомлення з соціумом з пріоритетом формування патріотизму у дітей середньої групи – Нашкородова Т.В., заняття з логіко-математичного розвитку дітей старшої групи через творчі завдання – Рибович Л.Ю.,   заняття із сенсомоторного розвитку дітей раннього віку – Мошкола Г.Ф., заняття з музичного виховання з використанням інноваційних музично-педагогічних технологій – музичний керівник – Радєва М.Р.

Також проведені відкриті підсумкові контрольні заняття за І, ІІ півріччя в молодших, середніх та старших групах для молодих спеціалістів. Педагоги показали найбільш продуктивні форми роботи з дітьми, приділили особливу увагу принципу інтеграції навчально-виховного процесу.

Аналіз контрольних занять, моніторингового вивчення рівня розвитку  основних знань, умінь та навичок дітей з визначених розділів програми дає змогу стверджувати, що завдання і зміст ліній розвитку у всіх вікових групах за навчальний рік вважати виконаними. Про це свідчать результати вивчення:

 

                                                 І півріччя                ІІ півріччя

Старші групи

Високий рівень –                        55 %                                    60%

Середній –                                     45%                                      40 %    Початковий –                                             0%

Середні групи:

Високий рівень –                      26%                     49%

Середній –                                   69,2                     49,6%

Початковий –                            4,2%                    1,4%

Молодші групи

Високий рівень –                        30,3 %               26%

Середній –                                   62,2%                74%

Початковий –                              7,5%                  0%

Практичними психологами закладу проведено діагностику готовності дітей до школи з такими результатами:

 Кількість обстежених дітей                        75

З них показали наступні рівні розвитку :

високий   –  23 %  (17 д.)

вище середнього  –  31, 1 %   (23 д.)

середній    –  36,5 %   (27 д .)

нижче середнього    –  9,4 %.   (7 д.)

низький  –  0 %

Варіативна складова навчально-виховного процесу в закладі представлена відповідно до запитів батьків,  гуртком з вивчення англійської мови.                                       Гуртковою роботою цього року було охоплено 80,3 % дітей (203).

Результативність вказаного виду роботи оцінювалася шляхом відвідування рядових занять, аналізу знань дітей на контрольних заняттях, під час англомовного блоку на музично-літературних святах.Також контрольні заняття були проведені керівником гуртка з вивчення англійської мови Гуляш А.С. у І та ІІ півріччі, де педагог продемонструвала належний рівень знань дітьми вікових груп програмового матеріалу.

Багато часу приділялось удосконаленню педагогічної майстерності, особливо молодими спеціалістами, шляхом вивчення досвіду роботи педагогів ДНЗ, міста та України, які  публікувались в педагогічної періодиці.

Протягом року педагоги разом з вихованцями та їх батьками брали участь у виставках, таких як : «Українська осінь, «Різдвяний настрій», «Воскресни, Писанко!», «Ужгород – місто моє»,  а також в огляді-конкурсі  дитячої самодіяльності «До-ре-мі-фа-солька», чемпіонаті з перетягуванні канату серед дошкільників м.Ужгорода.

Фізкультурно-оздоровча робота

Цілеспрямовано та систематично в закладі проводиться фізкультурно-оздоровча робота. Система фізичного виховання в закладі базується на принципах індивідуального та особистісного підходів, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого застосування різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення. Впродовж цього навчального року були продовжена робота над розбудовою та вдосконаленням розвивального простору фізкультурної зали та спортивного майданчика. Аналізуючи актуальність питання збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління, педагоги закладу разом з традиційними формами роботи активно використовували дихальну гімнастику та гімнастику для очей, інші види роботи з формування здоров’язберігаючої компетенції дитини дошкільного віку.

Кількість дітей, які перебувають на диспансерному обліку та проходять індивідуальне медичне обстеження в 2016-2017 навчальному році така:

5 із захворюваннями органів дихання;

4  – із захворюваннями серцево-судинної системи;

9  – із захворюваннями крові і судин та анемії;

5  – із неврологічними захворюваннями;

 4- із захворюваннями органів травлення (на дієтичному харчуванні – 3);

2  – із захворюваннями ендокринної системи;

4 із захворюваннями органів сечовиділення;

3 із дерматологічними захворюваннями;

26 із пониженим зором;

1 – із «ДО» у хірурга;

4 – із вродженні вади розвитку;

2 – із захворювання ЛОР органів;

50 – із захворювання опорно-рухового апарату;

4  – діти з особливими потребами;

Кількість випадків по хворобі за рік складає 374. Кожна дитина в нашому ДНЗ  протягом навчального року хворіла 1,1 раз ( 374 випадків / 340 дітей). В розрізі груп картина наступна

Группа

Списочний склад

Кількість        випадків хвороби у групі Кількість

випадків

хвороби на одну дитину

Ясельна №1

(Малинка)

27 26 1.0
Ясельна №2

(Ромашки)

29 39 1,4
Ясельна №3

(Джерельце)

25 44 1,6
Молодша № 1

(Калинка)

25 19 0.7
Молодша № 2

(Дзвіночок)

25 48 1,9
Молодша № 3

(Казка)

25 37 1,5
Середня № 1

(Сонечко)

27 24 0.9
Середня № 2

(Курчатко)

24 8 0.3
Середня № 3

(Метелики)

24 42 1,7
Середня № 4

(Вишеньки)

22 18 0,8
Старша № 1

(Гномики)

30 30 1,0
Старша № 2

(Полуничка)

28 20 0.7
Старша № 3

(Зайчики)

31 19 0.6
Всього: 340 374 1,1

Робота тифлоцентру

В період з 01.04.2017 по 30.04.2017 проведено щорічний плановий огляд дітей  середніх та молодших груп  ДНЗ № 36 .

Станом на 1 травня 2017 року  всього було обстежено 128 дітей дошкільного віку (від 4 до 6 років), а саме :молодші та середні групи.

В процесі огляду виявлено 39 дітей з гостротою зору менше 100%. З них батьки 18ох дітей виявили бажання пройти повне комплесне дообстеження для уточнення рефракції на авторефкератометрі в стані циклоплегії  та встановлення правильного діагнозу.

Після повного огляду взято на диспансерне спостереження та систематичне апаратне лікування 36 дітей віком від 4- ох до 6- ти років.

Середньомісячне відвідування дітьми в 2016 – 2017 н.р. по ДНЗ складало  202 дітей  ДНЗ № 36  виконав план дітоднів на 83%.

В розрізі груп:

Група Прізвище, ініціали вихователів Середнє відвідування % виконання
Яслі №1 Рештей В.І., Малиновська А.М. 12,3 80
Яслі №2 Мошкола Г.Ф., Ігнат Т.Ю. 15 100
Яслі №3 Готра А.Ю., Пецка А.Я. 11,3 75
Молодша № 1 Кацала К.М., Заяц Т.І. 14,3 75
Молодша № 2 Черленяк В.П., Буря Н.І. 13,5 70
Молодша № 3 Товтин Т.Ю., Чернянська Т.С. 14,4 75
Середня № 1 Парлаг Ю.Є. 19,4 95
Середня № 2 Сентімрей Г.А., Малиновська А.М. 15,1 75
Середня № 3 Євдокимова М.П., Нашкородова Т.В. 13,4 71
Середня № 4 Балюк А.Л. 15,7 80
Старша № 1 Куштан Л.Й., Сидорук О.М. 20 100
Старша № 2 Галабурка О.І., Чаюк Н.В. 17,5 86
Старша № 3 Рибович Л.Ю. 20 100

З метою реалізації принципу наступності роботи ДНЗ та школи продовжується співпраця між нашим закладом та УСЗОШ  І –ІІІ ст..№ 2, «Лідер»: організовуються екскурсії, спільні святкові заходи, між педагогами суміжних ланок освіти обговорюються нагальні питання, особливості чинних освітніх програм, провідних педагогічних методик та інноваційних технологій  в тому числі у рамках проекту «Платформа наступності», організованим управлінням освіти Ужгородської міської ради.

Велика увага впродовж року приділялася педагогами закладу роботі з батьками. Загальні та групові батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди, відкриті заходи, виставки, відображення основної інфомації про ДНЗ на сайті – все  це сприяє взаємодії з батьками на засадах довіри, прозорості та розумінні єдності інтересів у спільній справі – вихованні дітей.   До речі,  як позитивне, варто відмітити 4 місце закладу в конкурсі на кращий веб-сайт закладу.

Поряд з позитивним виявлено ряд недоліків у роботі дошкільного закладу: помилки у веденні обов’язкової документації, недостатній рівень відповідальності деяких вихователів у процесі створення розвивального ігрового простору , як в групових кімнатах так і на вуличних майданчиках, низька активність в організації роботи з батьками та пропаганди змісту дошкільної освіти, донесення до них інформації про конкретну роботу з дітьми  в групі, в організації спільної роботи  з батьками .

Впродовж року у тісній співпраці з педагогами перебувають практичні психологи Шевчук В.В. та Рішняк Г .І. Планово здійснюється корекційна, консультативно-просвітницька та діагностична робота з дітьми. Практичні психологи є активними учасниками семінарів-практикумів, педагогічних рад, батьківських зборів як загальних так і групових, присвячені наприклад наступним темам: «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу», «Соціалізація дитини в родині», «Психологічна готовність дітей до школи» тощо.

Варто відзначити уміння колективу співпрацювати з родинами малят з особливими потребами (відвідує наш  заклад 3 дітей ). Тісна взаємодія вихователів, практичних психологів, батьків вихованців спрямована на адаптацію малят з особливими потребами в колективі дошкільнят, сприяють  їх розвитку, дають змогу відчути себе повноправними членами суспільства, підготуватися до шкільного етапу життя.

Всьго у навчальному році 87 вихованців пройшли програму старшої групи. Випущено до школи 76 дітей, а 11 – залишаються повторно.

Виховна робота, робота з батьками в навчальному році

1. Масові заходи Дата Тематика
1.Для батьків проведені виставки

 

 

 

жовтень

 

Осінні фантазії

квітень   Воскресни, писанко
 

2.Для батьків проведено свята

 

 

 

 

 

 

серпень

 

 

Свято до Дня незалежності України

 

 

жовтень

 

 

Музичні свята «Осінь-чарівниця»

 

грудень Свято Миколая
січень

 

«Щедрівка та колядка для мами і татка»

 

лютий   « Гори, гори Стрітенська свічко!»

 

березень Мамине свято
квітень Свято «Великодня казочка»
 

травень

 

 

«Прощавай, садок дитячий!»

 

червень

 

 

 

Спортивно-музичне свято «Здрастуй літечко веселе!»

 

квітень

 

 

 

грудень

 

В рамках тижня безпеки життєдіяльності ,

театральна вистава «Школа Світлофора- Моргайка»

 

Тиждень правової  культури

4. Спільні заходи, проведені з методичним кабінетом та управлінням освіти грудень

 

засідання динамічних груп музичних керівників та фізінструкторів міста Ужгорода  на тему «Роль музики в родинному вихованні дитини»,
квітень Участь у виставці-конкурсі  «Воскресни,

Писанко! »

 

5. Спільні заходи, проведені з ЗІППО

ІV. Всі досягнення учнів та педагогів за навчальний рік (вказати ПІБ та конкретне досягнення – перемога в конкурсах, фестивалях тощо)__________

 1. V. Фінансово-господарська діяльність

І.  Держбютжет( на 2017рік)

Заробітна плата працівникам – 3 828 291 грн

Енергоносії – 160 тис. квт. год.(електроен.), 42 тис. м³ (газ)

Водопостачання – 6 830 м³

Продукти харчування – 385 тис. грн.

Проектор – 9 317,  екран – 1 250грн

Праска  – 1180 грн.

Фарба для побілки, грунтовка, клей – 5 566 грн

Плитка керамічна – 3 603 грн

Миючі засоби – 5 761 грн.

Пральний порошок – 2 600 грн

Рідина для миття посуду – 928 грн

Канцтовари, папір офісний – 4 622 грн.

Новорічні прикраси – 2 982 грн

Медикаменти(градусники, дез.засоби, невідкладна медична допомога) –1 179

Матраци –  11 071 грн

Стелажі для харчоблоку – 7 144 грн

Набір емальованих каструль 5,5л – 14шт. – 2940грн.

Електролампочки енергозберігаючі -30 штук

Спецрахунок

3 виробничі столи – 7 004 грн

Сушка для посуду – 1 926 грн

Кварцова лампа  – 1 240 грн.

Управління капітального будівництва

Капітальний ремонт харчоблоку – 603 тис. грн

Поточний ремонт даху – 282 тис.грн

Заміна зовнішньої мережі водопостачання – 114 тис. грн

Японський проект

 Технологічне обладнання  для харчоблоку:

–  м’ясорубка- 11 500

–  котел для приготування їжі –  21 600

–  електросковорода -14 700

– електроплита 4-х камфорна  – 8 500 грн

– електроплита 6-и камфорна  – 15 798 грн

– холодильник – 19 456 грн

– морозильна  шафа  – 7 797 грн

– пральна машина – 8 916 грн

Вартість перебування дитини в ДНЗ станом на 01.06. 2017 р.

– 124,25 гр./1 день

ІІ.  Благодійна допомога батьків

 Приміщення та території загального користування

 1. Заміна внутрішніх дверей – 4 шт.  та 1(муз зал)
 1. Сантехнічні роботи :

– заміна стічної труби на 1 крилі(«Калинка»)

– заміна частини водопроводу у підвалі

– установка додаткових батарей в коридорах            загального  користування

– батареї 34 ребра (Кирита)

 1. Електротовари:
 • 2 світильники для коридора (Шпонтак )
 • системний блок (Рогульчик)
 • праска (Стан)
 1. Миючі засоби та господарський інвертар: 2 083 грн, (Талайло, Поковба, Алієва, Сливка )
 2. Ремонт старої котельні

– цемент (Шабанов, Гонда,Микитчин)

– пісок

– фасадна фарба (Рижкова, Дудик)

 1. Інше

– занавіски для харчоблоку (Міхалко)

 • килими під вхідні двері (Бабинець)
 • килимки гумові під сходи
 • 3 сушки для пральні (Гонак)
 • відливи – 3 шт. (Плиска)
 • колесо на тачку, віники та щітки, масло для коси, бензин, дублікати ключів,
 • озеленення (Сівак, Мотрунич, Гординська)
 • шланг 50 м. (Подлєсна)
 • вирізка дерев (Кривка)
 • будівельні матеріали (цемент, клей, побілочна фарба)

–   побілка сходової клітини, фарбування панелі та сходів (спортзал) – 4 000

Покращення  матеріальної бази та розвивального простору групових приміщень та майданчиків

І молодша група № 1поточний ремонт підлоги в приймальній кімнаті, заміна шкафчиків для роздягання

І молодша група № 2 – облаштування ігрового майданчика (грунт, гірка), ігрові модулі, подушки , комплекти постільної білизни

І молодша гр.. № 3 –  Побілка спальної, групової та приймальної кімнат,двері, часткова заміна підлоги, ігрові модулі та шкафчики для роздягання, матраци, ліжка

ІI молодша гр.. № 1 – ігрові модулі

ІI молодша гр.. № 2 – ігрові модулі, килим, офісний стіл, занавіски

ІI молодша гр.. № 3 – пісочниця, будиночок на майданчку

Середня група № 1 – ремонт павільйона, матраци

Середня група № 3 – побілка спальної кімнати

Середня група № 4 – облаштування ігрового майданчика

Старша гр.. № 3побілка приймальної кімнати

 

  Група «Малинка» – ігрова споруда «Поїзд» – голова батьківського комітету Міхалко І.І.  

                                              ДЯКУЄМО!                                                                       

 

ДНЗ має потребу в:   –  заміні стояків на опалення та холодну воду, стічних вод із даху, заміні підлог у групових кімнат, облаштуванні двору та встановленні дорожнього покриття від вул. Бачинського.

 

Завідувач ДНЗ №36                                              Стан В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про роботу дошкільного навчального закладу № 36 загального розвитку управління освіти Ужгородської міської ради за 2015 – 2016 н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 36

Завідувач – Стан Віра Василівна
Вихователь-методист – Вертипорох С.Т.
Голова батьківського комітету – Бадзелюк П.П.

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ

Кількість груп – 13
Кількість приміщень – 14
Кількість дітей – 340
Середня наповнюваність
Яслі-23 , дошкільні групи- 28 , середні групи- 25
Кількість груп і дітей в них
Ясельні групи – 3 групи 70 дітей
Другі молодші групи – 4 групи 107 дітей
Середня 3 групи 84 дитини
Старша 3 групи 89 дітей
Педагогічний персонал –  36
Пенсіонерів – 8
Молодих спеціалістів – 5
За сумісництвом – 2
Техперсонал – 32

ІІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
(кадрове забезпечення)

Рух кадрів:
Прийнято за рік: 2 (Павук І.Ю., Цібере К.Ю., Цигика Н.В.)
Звільнено за рік : 1(Штель О.М.,)
Прийнято молодих спеціалістів: 3
Звільнено молодих спеціалістів: __1_
Перебувають у відпустці по догляду за дитиною: 3
Працюють не за фахом: 0
Нагороджені за підготовку до 2015-2016 навчального року
Грамотою ДНЗ –
Групові колективи ІІ молодшої № 1, ІІ молодшої № 2, середньої № 1, старшої № 1,2
Грамотою управління освіти – дитячий колектив ст.гр. « Малинка» за участь у фестивалі « До-ре-мі-фа-соль-ка»

ІІІ.Результати адміністративно-господарського управління

К о н т р о л ь і к е р і в н и ц т в о
Завідувач Стан В.В.

Відвідано занять – 116
Підготовлено і вивчено стан викладання розділів програм :
1) стан навчально-виховної роботи з основ економічного виховання;
2) стан мовленнєво-комунікативної діяльності дітей .
Вивчено систему роботи таких педагогів:
Черленяк В.П.
Шахлевіч І.Я.
Виговська Т.В.
Вертипорох С.Т.
Сидорук О.А.
Сентімрей Г.А.
Узагальнено атестаційні матеріали Вертипорох С.Т.
Підготовлено засідань педрад – 4

Виховна робота, робота з батьками в навчальному році

Масові заходи
1.Проведені виставки
Осінні фантазії (жовтень)
Воскресни, писанко (квітень)

2. Проведено свята
Свято до Дня незалежності України
Музичні свята «Осінь-чарівниця»
Свято Миколая
«Щедрівка та колядка для мами і татка»
« Гори, гори Стрітенська свічко!»
Мамине свято
Свято «Великодня казочка»
«Прощавай, садок дитячий!»
Спортивно-музичне свято «Здрастуй літечко веселе!»
В рамках тижня безпеки життєдіяльності театральна вистава «Школа Світлофора- Моргайка»
Тиждень правової культури
4. Спільні заходи, проведені з методичним кабінетом та управлінням освіти
засідання методичного об’єднання вихователів-методистів ДНЗ міста Ужгорода (жовтень )
участь у виставці-конкурсі «Воскресни, Писанко! » (квітень)

5. Спільні заходи, проведені з ЗІППО
Відкриті заняття для вихователів ДНЗ області –курсантів ЗІППО «Здрастуй, літечко веселе»( старші групи), «Метелики-веселики прилетіли»(середня група)

Охоплено дітей гуртковою роботою – 208 дітей – 80,3,8%

ІV. Фінансово-господарська діяльність
І. Держбюджет( на 2016рік)
Заробітна плата працівникам – 4 093 846
Енергоносії – 160 000(електроен.), 60 000 (газ, )
Вода, каналізація – 6 830
Продукти харчування – 461 347

Технологічне обладнання для харчоблоку:
-електросковорода – 14 700
– м’ясорубка – 11 500
– котел для приготування їжі(100л) – 21 600
Система опалення в підвалі 6 938 (спец рахунок)

Вартість перебування дитини в ДНЗ станом на 01.05. 2016р. – 130 гр./1 день
ІІ. Благодійна допомога батьків
1. Приміщення та території загального користування, територія
Бруківка – 30 м. кв, бордюри, цемент
Будівельні роботи – укладка бруківки (30 м.кв.)
демонтаж бетонних плит
Нові батьки: ремонт мед.кабінету, двері на муззалі

2. Сантехнічні роботи
Заміна зливної труби на 2 крилі(«Малинка»)
Каналізаційна мережа до овочечистки
Підводка водопроводу у підвалі до овочечистки (карбіт, проводка)

3.Електротовари:
електроміксер та кавомолка, електролампочки, профілактика електромережі на харчоблоці,
автомат, кабель до овочечистки, електромережа до нової
пральної машини, лампа в прожектор, ремонт перфоратора,
ремонт плати холодильника

4. Ролети в муз зал – та 1ролет методкабінет

5.Інші господарські витрати –
віники та щітки для підмітання доріжок,
килимки резинові, озеленення, обрізка дуба та ясеня, клей ,
бензин, масло для коси, грунт, горшки для квітів, дублікати
ключів та ін., озеленення, колесо на тачку
Канцтовари: картриджі, калькулятор, папір ксероксний, файли
Миючі засоби

ІІІ. Спонсорська допомога:
Пральна машина
Овочечистка
Мясорубка побутова
Сушка
Гойдалка ( мол.гр. № 2)
Будів. м-ли для ремонту коридору( крило спортзалу)-

ДНЗ має потребу в: – капремонті харчоблоку, заміні вводу центрального водопроводу, ремонті даху, заміні стояків на опалення та холодну воду, радіаторів,побілці загальних коридорів, заміні підлог у групових приміщеннях.

Завідувач ДНЗ №36: Стан В.В.