Творчі надбання педагогів

Педагогічні та методичні напрацювання педагогів ДНЗ № 36

1 .Стан Віра Василівна

Формування дитячої креативності як базової якості дошкільника.

Гармонійний розвиток особистості дошкільника через природу.

2.Вертипорох Сюзанна Теодорівна.

Методичний супровід організації фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах дошкільного навчального закладу.

3. Товтин Тетяна Юріївна.
Регулювання власної безпечної поведінки дітей дошкільного віку засобами інноваційних креативних методик особистісно-орієнтованого навчання.

Парлаг Юлія Євгеніївна.
Розвиток пізнавальної активності дошкільників через цікаву математику.

Використання нетрадиційних технік на заняттях із зображувальної діяльності з дітьми дошкільного віку.

5 .Мошкола Ганна Федорівна.

Формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, народу, родини у дітей дошкільного віку.

6 . Малиновська Алла Михайлівна.

Формування дитячої особистості засобами театральної педагогіки.

Формування світоглядної позиції особистоті дитини дошкільного віку засобами казкотерапії.

Кацала Катерина Михайлівна.
Формування логіко-математичної компетенції в дошкільному віці.

Чернянська Тетяна Степанівна.
Розвиток мовленнєвої компетенції дитини через художню літературу.

9 . Галабурка Оксана Іванівна.

Гра як форма пізнання світу

Рештей Віра Іванівна.
Формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку

11. Сентімрей Ганна Андріївна.

Формування валеологічної свідомості дітей дошкільного віку.

12 . Євдокимова Магдалина Петрівна.

Формування духовного світогляду дитини дошкільника як складова його соціально-морального розвитку.

Куштан Любов Йосипівна.
Родинне виховання дошкільників.

Виговська Тетяна Василівна.
Формування навичок безпечної поведінки дітей дошкільного віку

Шахлевіч Ірина Ярославівна.
Активізація пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку через ознайомлення з природою Космосу

Чаюк Наталія Василівна.
Формування мовленнєвої компетенції як необхідна складова всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку

17.Сидорук Олена Антонівна.

Використання малих фольклорних форм в процесі становлення особистості дитини дошкільного віку.